زمینه های فعالیت های آموزشگاه:

تدریس دروس کنکوری و تقویتی تمام رشته ها

دروس تقویتی برای کلیه پایه ها

مجهز به اتاق آنلاین:

دارای یکی از مجهز ترین اتاق های آنلاین در سطح شهر

موسس و مدیر آموزشگاه:

خانم مهندس مریم حمیدی کارشناس مهندس مکانیک سیالات و کارشناس ارشد عمران ،دارای بیش از 10 سال سابقه مدیریت و تدریس در مدارس و آموزشگاه های عالی کشور